voor kinderen

RUIMTE VOOR SPEL EN FANTASIE

Plant en Houtgoed schept omgevingen die ruimte geven aan kinderen. We trachten hun fantasie en spel te stimuleren. We werken hiervoor met een abstracte, open, vormgeving en niet met een thematische benadering die eerder beperkend is. We spreken hierbij alle zintuigen aan: dit kan bij uitstek door de natuurlijke materialen die we gebruiken. De vaak gebogen vormen, het natuurlijk aanvoelen en de warmte die ze uitstralen zorgt voor een grote aantrekkingskracht op kinderen. Door het integreren van verschillende moeilijkheidsgraden zijn onze speelplekken geschikt voor kinderen van verschillende leeftijden. Kinderen vinden hun eigen weg en bouwen zelf verder volgens hun eigen mogelijkheden en het beschikbare materiaal.

Share |