publieke ruimte

VOOR MENS EN NATUUR

Plant en Houtgoed ontwikkelt projecten en infrastructuren voor een groene en duurzame publieke ruimte waar mensen (terug) in aanraking komen met natuur in al haar facetten. Deze projecten en infrastructuren kunnen zowel voor volwassenen als op kindermaat ontwikkeld worden. Plant en Houtgoed heeft eveneens de kennis en ervaring om deze projecten te voorzien van een participatief voortraject, een duurzame materiaalkeuze en constructiemethode evenals van een opvolgingstraject. Plant en Houtgoed werkt rond drie thema’s: recreatie, groen & natuur en de stad. Voor schoolomgevingen zie ‘voor kinderen’.

RECREATIE

Plant en Houtgoed ontwerpt en ontwikkelt recreatieve infrastructuren die duurzaamheid combineren met een hedendaagse vormgeving. Buitenmeubilair zoals picknicksets, zitbanken en ligsteigers worden op maat ontworpen en vervaardigd zodat ingespeeld kan worden op de mogelijkheden van de locatie en de vraag van de klant. Grotere infrastructuren zoals kijkwanden, uitkijktorens en uitkijkplatformen zijn mooie manieren om natuurbeleving te stimuleren zonder de natuur te verstoren. Door het gebruik van natuurlijke materialen zoals duurzame inheemse houtsoorten gaan de constructies mooi op in hun omgeving. Deze infrastructuren kunnen eveneens voorzien worden van geïntegreerde infopanelen en zitbanken zodat een aantrekkelijk geheel ontstaat. Doordat Plant en Houtgoed zowel ontwerpt als uitvoert kan een eigen huisstijl ontwikkeld worden voor bepaalde infrastructuren zoals infobord­staanders, wegwijzers, wegbegrenzers enzomeer.

GROEN EN NATUUR

Plant en Houtgoed streeft bij de ontwikkeling van groenprojecten naar een maximale natuurwaarde gecombineerd met een moderne vormgeving. Hierbij wordt rekening gehouden met de maatschappelijke en historische context van de omgeving. We maken ontwerpen die rekening houden met de toekomstige gebruikers van de groenzone, de latere onderhoudsmogelijkheden, de ligging... Bij het voortraject kan participatief gewerkt worden via bevraging, praatcafés,... en dit voor zowel kleinere projecten zoals een pastorie-tuin tot grote projecten zoals een kloosterdomein of stadspark.

STAD

Natuur in stedelijke context: het kan, sterker nog het moet! Door het inbrengen van natuur in de stad of dorpscentrum verhoogt de leefbaarheid en levenskwaliteit. Bloemrijke hooilanden, het houden van honingbijen, urban farmingprojecten, natuur­geïnspireerde kunst,... ze brengen de natuur terug in de leefomgeving van de mens. In samenwerking met lokale overheden, wijk en buurtcomités, ouder­raden, schoolbesturen, worden plannen ontwikkeld en uitgewerkt. De uitvoering van de projecten gebeurt waar kan gezamenlijk via work­shops, werkdagen,... Hierdoor ontstaat een groot lokaal draagvlak. Kleine ingrepen zoals een moestuin in groentenbakken op een plat dak, een gezamenlijke compostsite met kippen, wormenbakken en com­posthopen, een ecologische speeltuin, een bloemrijk ingerichte over­ hoek, maken de stad leuker en gezonder om in te wonen. Grotere projecten zoals het opwaarderen van water in de stedelijke context zorgt voor een groen-blauwe dooradering en voor ecologische verbindingen op bovenlokaal niveau.

EXPERTISE

Plant en Houtgoed heeft de expertise om de juiste natuur te intro­duceren in een bepaalde context. We zetten daarin een stap verder dan de klassieke steriele beplantingen. De natuur kan zo op een duurzame manier terug een plaats krijgen in de verschillende omgevingen waarin we leven, werken en ontspannen

Share |

publieke ruimte

ONTWERPSTUDIO

Plant en Houtgoed ontwerpt duurzame omgevingen en objecten. Ecologisch geïnspireerd met een hedendaagse vormgeving.

 

ECO-AANNEMER

Plant en Houtgoed verzorgt in eigen beheer de uitvoering van de ontwerpen. Ons team staat in voor een kwaliteitsvolle uitvoering op maat.

 

 • collage torens
 • omheining
 • afscherming boom
 • vlinder op knoopkruid
 • picknickbank
 • speelbos
 • groentenbak
 • lammertje
 • klaproos
 • mobiele houtzagerij
 • alpenwatersalamander