autochtoon plantgoed

AUTOCHTOON PLANTGOED

Inheemse planten hebben ook voor hedendaagse tuinen veel te bieden. Soorten als Koninginnekruid, Wilde magriet, Wilde peen, Knoopkruid kunnen gebruikt worden in borders en hooilanden. Deze inheemse planten maken onderdeel van het lokale ecosysteem, meer dan uitheemse soorten zijn ze waardplant voor vele soorten ongewervelden en een bron voor nectar en stuifmeel.

We proberen waar mogelijk met autochtoon plantgoed te werken; hiervoor kweken we zelf plantgoed van verschillende inheemse soorten. Autochtone planten zijn nakomelingen van planten die zich hier gevestigd hebben na de laatste ijstijd. Via evolutie zijn autochtone bloemen beter aangepast aan het ecosysteem en de groeiomstandigheden van hier.

 

engelwortel aardpeer hooilandje klaproos peen rolklaver

Share |